กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๔

Release Date : 29-03-2021 00:00:00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง