ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบที่ีมีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 24-03-2021 00:00:00

http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/5135237/branchId/1/pageId/2034668/sType/roleFolder/sId/18302/tid/27768078/tbid/1

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง