พล.ร.ต.วราณัติ วรรธนผล จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัด อล.ทร.จำนวน ๑๑ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๔

Release Date : 15-03-2021 00:00:00
พล.ร.ต.วราณัติ วรรธนผล จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัด อล.ทร.จำนวน ๑๑ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.วราณัติ วรรธนผล จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัด อล.ทร.จำนวน ๑๑ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง