ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครสอบที่ีมีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 10-03-2021 00:00:00

http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/5113435/branchId/1/pageId/2024797/sType/roleFolder/sId/22713/tid/27623230/tbid/1

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง