ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและหมายเลขที่นั่งสอบคัดเลือกกำลังพล เพื่อไปฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Release Date : 09-12-2020 00:00:00

http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/4976852/branchId/1/pageId/1961772/sType/roleFolder/sId/18302/tid/26794383/tbid/1

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง