ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสายวิทยาการ อล.ทร. เพื่อเตรียมไปฝึกอบรมการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Release Date : 23-11-2020 00:00:00

http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/4945526/branchId/1/pageId/1947557/sType/personalFolder/sId/10185/tid/26627966/tbid/1

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง