พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 14-10-2020 00:00:00
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓

น.อ.พิชญ์ สัตยมานะ รอง จก.อล.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ ต.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง