พิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๓

Release Date : 09-10-2020 00:00:00
พิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๓

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. (ท่านเดิม) ส่งมอบหน้าที่ให้กับ พล.ร.ต.วราณัติ วรรธนผล จก.อล.ทร. (ท่านใหม่) ณ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง