กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๓

Release Date : 28-08-2020 00:00:00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง