พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด อล.ทร. ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๓

Release Date : 11-09-2020 00:00:00
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด อล.ทร. ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด อล.ทร. ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง