พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๓

Release Date : 10-09-2020 00:00:00
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง