พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำ หน.นขต.อล.ทร. และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 30-07-2020 00:00:00
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำ หน.นขต.อล.ทร. และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำ หน.นขต.อล.ทร. และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำ หน.นขต.อล.ทร. และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง