ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๖๙ รูป

Release Date : 29-07-2020 00:00:00
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๖๙ รูป

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำข้าราชการ อล.ทร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๖๙ รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๘ ก.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๖๙ รูป
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง