กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

Release Date : 23-07-2020 00:00:00
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง