พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Release Date : 08-07-2020 00:00:00
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. และ หน.นขต.อล.ทร. ร่วมถวายพระพรและลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง