โครงการปลูกผักปลอดสารเคมีและเลี้ยงปลา สำหรับกำลังพลของ อล.ทร.

Release Date : 14-05-2020 00:00:00
โครงการปลูกผักปลอดสารเคมีและเลี้ยงปลา สำหรับกำลังพลของ อล.ทร.

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานเปิดโครงการปลูกผักปลอดสารเคมีและเลี้ยงปลา สำหรับกำลังพลของ อล.ทร. ณ บริเวณบ่อน้ำข้างอาคาร บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๓ พ.ค.๖๓

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
โครงการปลูกผักปลอดสารเคมีและเลี้ยงปลา สำหรับกำลังพลของ อล.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง