วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

Release Date : 12-05-2020 00:00:00
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำกำลังพลสังกัด อล.ทร. ร่วมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณบ่อน้ำข้างอาคาร บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๘ พ.ค.๖๓


 

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง