ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๓ ณ บก.อล.ทร.

Release Date : 04-05-2020 00:00:00
 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๓ ณ บก.อล.ทร.

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. และ หน.นขต.อล.ทร. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๓ ณ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

รูปภาพที่เกียวข้อง
 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๓ ณ บก.อล.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง