พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร.ให้โอวาทจ่าตรีใหม่ เนื่องในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่า ณ ลานหน้า บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ๒๓เม.ย.๖๓

Release Date : 24-04-2020 00:00:00
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร.ให้โอวาทจ่าตรีใหม่ เนื่องในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่า ณ ลานหน้า บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ๒๓เม.ย.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร.ให้โอวาทจ่าตรีใหม่ เนื่องในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจ่า ณ ลานหน้า บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ๒๓เม.ย.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง