กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล โดยมีข้าราชการอล.ทร. นักเรียนจ่า รร.อล.ฯ และนักเรียนจ่า รร.สสท.ฯ ร่วมบริจาคโลหิตณ กวก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการเมื่อ ๑๖เม.ย.๖๓

Release Date : 17-04-2020 00:00:00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล โดยมีข้าราชการอล.ทร. นักเรียนจ่า รร.อล.ฯ และนักเรียนจ่า รร.สสท.ฯ ร่วมบริจาคโลหิตณ กวก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการเมื่อ ๑๖เม.ย.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล โดยมีข้าราชการอล.ทร. นักเรียนจ่า รร.อล.ฯ และนักเรียนจ่า รร.สสท.ฯ ร่วมบริจาคโลหิตณ กวก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการเมื่อ ๑๖เม.ย.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง