พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. และคณะ มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และหน้ากากอนามัย ให้กับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. ณ ห้องประชุม ศปก.พร. ชั้น ๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๓

Release Date : 31-03-2020 00:00:00
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. และคณะ มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และหน้ากากอนามัย ให้กับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. ณ ห้องประชุม ศปก.พร. ชั้น ๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๓

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. และคณะ มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และหน้ากากอนามัย ให้กับ พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. ณ ห้องประชุม ศปก.พร. ชั้น ๓ อาคาร บก.พร. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง