พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำข้าราชการ อล.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าอาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๒

Release Date : 21-11-2019 00:00:00
พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. นำข้าราชการ อล.ทร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ ลานหน้าอาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๐ พ.ย.๖๒