พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด อล.ทร. เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๒

Release Date : 13-11-2019 00:00:00
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด อล.ทร. เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๒

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัด อล.ทร. จำนวน ๔ นาย ณ ห้อง จก.อล.ทร.บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๒