พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสังกัด อล.ทร. เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒

Release Date : 11-11-2019 00:00:00
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสังกัด อล.ทร. เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒

พล.ร.ต.ทวี ทองประยูร จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสังกัด อล.ทร. จำนวน ๒๒ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๘ พ.ย.๖๒