พิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อล.ทร. เมื่อ ๑ พ.ย.๖๒

Release Date : 04-11-2019 00:00:00
พิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อล.ทร. เมื่อ ๑ พ.ย.๖๒

น.อ.ธานินทร์ ทิพย์โส รอง จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อล.ทร. จำนวน ๕ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑ พ.ย.๖๒