พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท.

Release Date : 28-10-2019 00:00:00
พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท.

น.อ.ณัฐชัย  วรรณบูรณ รอง จก.อล.ทร. นำข้าราชการ ทหารกองประจำการสังกัดกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๒