กำลังพล อล.ทร.เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑

Release Date : 19-10-2018 00:00:00
กำลังพล อล.ทร.เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑

ว่าที่ น.ต.เสน่ห์ เมืองคำ ประจำแผนกจัดการ กพ.อล.ทร. ทำหน้าที่ หน.จัดการ กพ.อล.ทร. นำกำลังพล อล.ทร.เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑