น.อ.อรรถพล เดชะคุปต์ รอง ผอ.กอล.๑ อล.ทร. เป็นผู้แทน จก.อล.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารเรือ ครบรอบ ๖๔ ปี เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๑

Release Date : 17-08-2018 00:00:00
น.อ.อรรถพล  เดชะคุปต์ รอง ผอ.กอล.๑ อล.ทร. เป็นผู้แทน จก.อล.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารเรือ ครบรอบ ๖๔ ปี เมื่อ ๑๗ ส.ค.๖๑