น.อ.สุชาต นุชนารถ ผอ.กอล.๑ อล.ทร. เป็นผู้แทน จก.อล.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ ๒๙ ปี เมื่อ ๑๖ ส.ค.๖๑

Release Date : 17-08-2018 00:00:00
น.อ.สุชาต  นุชนารถ ผอ.กอล.๑ อล.ทร. เป็นผู้แทน จก.อล.ทร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ ครบรอบ ๒๙ ปี เมื่อ ๑๖ ส.ค.๖๑