กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ดำเนินการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กวก.อล.ทร. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๑

Release Date : 02-07-2018 00:00:00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ดำเนินการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กวก.อล.ทร. เมื่อ ๒ ก.ค.๖๑

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ดำเนินการสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท.และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กวก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ  เมื่อ ๒ ก.ค.๖๑