กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ในส่วนของกองบังคับการ ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร บก.อล.ทร. เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑

Release Date : 05-07-2018 00:00:00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ในส่วนของกองบังคับการ ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร บก.อล.ทร. เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ในส่วนของกองบังคับการ ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร บก.อล.ทร. อ. พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑