พิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อล.ทร. จำนวน ๕ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๑

Release Date : 01-05-2018 00:00:00
พิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อล.ทร. จำนวน ๕ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. เมื่อ ๑ พ.ค.๖๑

น.อ.วิสิทธิ์  กุลสมบูรณ์สินธ์ หน.นฝอ.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อล.ทร. จำนวน ๕ นาย ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑ พ.ค.๖๑