ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 30-04-2018 00:00:00

 

http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/3612373/branchId/1/pageId/1364951/sType/personalFolder/sId/10185/tid/19242735/tbid/1

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง