สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกำลังพล ทร. เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๑

Release Date : 19-03-2018 00:00:00
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกำลังพล ทร. เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๑

น.อ.วราณัติ  วรรธนผล รอง จก.อล.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกำลังพล ทร. ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๙ มี.ค..๖๑