การทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี งป.๒๕๖๑

Release Date : 07-03-2018 00:00:00
การทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี งป.๒๕๖๑

น.อ.วิสิทธิ์  กุลสมบูรณ์สินธ์ หน.นฝอ.อล.ทร. เป็นประธานเปิดการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี งป.๒๕๖๑      พื้นที่ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๗ มี.ค.๖๑