กอล.๓ อล.ทร. จัดข้าราชการในสังกัด ร่วมเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเทศกาลมาฆบูชา เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑

Release Date : 02-03-2018 00:00:00
กอล.๓ อล.ทร. จัดข้าราชการในสังกัด ร่วมเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเทศกาลมาฆบูชา เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑

กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๓ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ จัดข้าราชการในสังกัด ร่วมเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดหลวงพ่ออี๋ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑

รูปภาพที่เกียวข้อง
กอล.๓ อล.ทร. จัดข้าราชการในสังกัด ร่วมเวียนเทียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเทศกาลมาฆบูชา เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง