ผอ.กผกช.อล.ทร. นำกำลังพลกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดไตรมิตรวราราม เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑

Release Date : 02-03-2018 00:00:00
ผอ.กผกช.อล.ทร. นำกำลังพลกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดไตรมิตรวราราม เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑

น.อ.สณชัยษ์  สุขคง ผอ.กผกช.อล.ทร. นำกำลังพลกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดไตรมิตรวราราม อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผอ.กผกช.อล.ทร. นำกำลังพลกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดไตรมิตรวราราม เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง