กบ.ทร. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง และติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ของ อล.ทร.

Release Date : 15-02-2018 00:00:00
กบ.ทร. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง และติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ของ อล.ทร.

น.อ.วราณัติ  วรรธนผล รอง จก.อล.ทร. ให้การต้อนรับคณะของ กบ.ทร. ที่เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง และติดตามความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๑ ของ อล.ทร. ณ ห้องประชุม ๒ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๑