พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Static Converter ประจำปี งป.๖๑

Release Date : 05-02-2018 00:00:00
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Static Converter ประจำปี งป.๖๑

น.อ.วราณัติ  วรรธนผล รอง จก.อล.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Static Converter ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ บก.อล.ทร. อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เมื่อ ๕ พ.ค.๖๑