น.ท.อำนาจ เปาเล้ง หน.สำรวจ ตรวจสอบและออกแบบ กผกช.อล.ทร. ผู้แทน อล.ทร.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๐

Release Date : 24-10-2017 00:00:00
น.ท.อำนาจ เปาเล้ง หน.สำรวจ ตรวจสอบและออกแบบ กผกช.อล.ทร. ผู้แทน อล.ทร.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๐

น.ท.อำนาจ เปาเล้ง หน.สำรวจ ตรวจสอบและออกแบบ กผกช.อล.ทร. ผู้แทน อล.ทร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ ๒๓ ต.ค.๖๐