ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เรื่อง การสอบวิชาชีพนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็นนาวาโท และ นาวาตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 05-05-2021 00:00:00

http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/5191676/branchId/1/pageId/2060712/sType/roleFolder/sId/18302/tid/28144073/tbid/1