ประกาศกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ รับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานและบำรุงรักษาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-อากาศ ระยะปานกลางแบบเคลื่อนที่ ระยะที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 16-04-2021 00:00:00

http://sarabun.navy.mi.th/workflow/viewAttach/main/type/main/docId/5160980/branchId/1/pageId/2046325/sType/roleFolder/sId/22713/tid/27927828/tbid/1