หน้าหลัก | เฉพาะข้าราชการ | navy.mi.th

จัดซื้อจัดจ้าง อล.ทร.


เอกสารประกอบการสัมมนา ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เลขที่ 57 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ฝ่ายบริหาร : โทรศัพท์ 0-2475-6544 อีเมล์ : [email protected]
ฝ่ายเทคนิค : กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ