กองทัพเรือ | กรมอิเล็กทรอนิกส์ 

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เลขที่ 57 หมู่ 5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ. พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 0-2475-6433 อีเมล์ : [email protected]
ฝ่ายเทคนิค : แผนกจัดการ กองกำลังพล กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ